Nabízíme tyto služby:

Prodej ready-made s.r.o. Prodej ready-made a.s. a SE Prodej plátců DPH Zakládání firem na klíč Zakládání nových firem Sídla pro společnosti

Potřebujete rychle novou firmu nebo společnost?

Naše společnost poskytuje od roku 2001 řešení klientům, kteří potřebují začít rychle podnikat a patříme mezi přední prodejce ready-made společností v ČR. Prodáváme především ready-made společnosti s ručením omezeným, ready-made akciové společnosti, ready-made evropské společnosti ( SE ). Prodáváme také společnosti v zahraničí a to také společnosti registrované jako plátce DPH.

Pokud potřebujete pro svou společnost sídlo společnosti, pomůžeme Vám ho snadno zajistit podle Vašich potřeb po celé ČR!

Novou firmu můžete mít díky nám během 24 hodin. Stačí si ji vybrat z našeho seznamu, rezervovat si ji a my už se postaráme o všechny změny, které budete potřebovat včetně rychlého zápisu změn v obchodním rejstříku. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat online nebo nám zavolejte.

tel.: 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com
 
 

Aktuality

Zrušení povinnosti uzavřít pojištění proti úpadku agentury práce
24.5.2023 / admin2

Od 1.7.2023 vejde v platnost a účinnost zákon č.125/2023, zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Prodej ready-made agentur práce a personálních agentur.
14.11.2018 / admin2

Založení personální agentury nebo agentury práce je složitá záležitost. Díky naší 25ti leté zkušenosti se zakládáním a prodejem firem a společností Vám založíme personální agenturu nebo agenturu práce včetně vyřízení všech potřebných povolení.

Celé řízení pro založení takové agentury práce nebo personální agentury obvykle trvá cca 3-5 měsíců.

Poskytujeme také poradenství investorům nebo společnostem, které mají zájem koupit nebo prodat nějakou konkrétní společnost nebo firmu, která provozuje personální agenturu nebo agenturu práce. Zde spolupracujeme s kupujícím takové společnosti nebo firmy na vyjednání výhodných podmínek nákupu a také snažíme kupujícího upozorňovat na případná rizika. Naše činnost prostředníka může být pro všechny zapojené strany prospěšným, zvláště pokud chcete koupit společnost, která je Vaším konkurentem.

Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:

  • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku
  • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříku
  • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
  • vysvětlíme Vám všechny náležitosti, které budete potřebovat zajistit pro hladké vyřízení licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce
  • připravíme spolu s Vámi kompletní dokumentaci, která je potřebná jak ze strany nové firmy, tak ze strany odpovědného zástupce
  • ušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze


Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem pobytu cizince(delšího než 3 měsíce) a jeho zaměstnání.
6.1.2019 / rs

Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.  Může pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici).

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány.

Modré karty jsou vydávány i nadále.

Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 dnů; 90 dnů ve zvlášť složitých případech, nebo pokud odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra žádal o vydání závazného stanoviska Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu.

Pro koho je zaměstnanecká karta určena?

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro občany členských států EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Pro jaké druhy zaměstnání je zaměstnanecká karta určena?

Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.

Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu, však musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa musí být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je můžete vyhledat.

Zaměstnanecká karta se váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána nebo k pracovní pozici, k níž byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v rámci změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice.

Duální a neduální charakter zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter, tj. opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání, aniž by cizinec musel žádat na dvou místech, tedy speciálně žádat u Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu o vydání povolení k zaměstnání.

V případě, že stále řešíte nedostatek pracovníků Vaší společnosti, můžeme Vám pomoci se založením agentury práce a s pracovním povolením Vašich nových zaměstnanců.

Zavolejte nám na tel: + 420 603 504 850

nebo nám pošlete email: mchamr@spolecnosti.com


Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Právní formy společností v Polsku při jejich zakládání.
12.1.2019 / rs

Stejně jako v České republice je i v Polsku důležité rozhodnutí, jakou právní formu společnosti budete pro podnikání potřebovat. Právní forma společnosti má obrovský dopad na náklady jejího založení, pokračování, čekání na samotnou registraci, zdanění a příspěvky na sociální zabezpečení. Neméně důležitou částí rozhodování při založení společnosti je, zda budete odpovědní za závazky Vaší společnosti a jakou formou. Každá forma podnikání má své výhody a nevýhody.

Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Agenturní zaměstnávání cizinců a nutné podmínky pro poskytování práce.
15.1.2019 / rs

Agentury práce mohou zaměstnávat fyzické osoby jako kmenové zaměstnance, anebo mohou, mají-li k tomu udělené povolení od Úřadu práce ČR - generálního ředitelství, zprostředkovávat své zaměstnance formou dočasného přidělení k provedení práce u jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. uživatele).  S účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn zákaz dočasného přidělování agenturami práce k uživateli u cizinců s pracovním oprávněním.

Akademie odpovědných zástupců hledá pracovníky, kteří chtějí další pravidelný příjem. Více zde. Založili jsme Akademii odpovědných zástupců. Akademie odpovědných zástupců hledá pracovníky, kteří chtějí další pravidelný příjem. Více zde.
2.9.2019 / rs

Přinášíme zájemcům novou možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Nyní máte od nás vstupenku k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice.

archiv aktualit
Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com