Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání.

Právní formy společností v Polsku při jejich zakládání.

Stejně jako v České republice je i v Polsku důležité rozhodnutí, jakou právní formu společnosti budete pro podnikání potřebovat. Právní forma společnosti má obrovský dopad na náklady jejího založení, pokračování, čekání na samotnou registraci, zdanění a příspěvky na sociální zabezpečení. Neméně důležitou částí rozhodování při založení společnosti je, zda budete odpovědní za závazky Vaší společnosti a jakou formou. Každá forma podnikání má své výhody a nevýhody.

Vždy je ale třeba zvážit výhody a rizika spojená s vybraným podnikáním a vhodnou právní formou založené společnosti. Vzhledem k naší dlouhodobé zkušenosti se zakládáním firem v Polsku, znalostem polského obchodního trhu a právním procesům prodeje ready made společností v celé Evropské unii, Vám nyní můžeme představit možnost jak začít podnikat na trhu s 38 miliony obyvatel.

Druhy podnikání v Polsku.

Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Stejně jako v České republice se jedná o fyzickou osobu se všemi právy a povinnostmi podnikání dle polského zákona. Jednotlivci, kteří provozují tuto formu podnikání, jsou zpravidla zdaněni podle obecných zásad podle daňové stupnice (18% a 32%) nebo formou na paušální daně (19%).

Spółka cywilna - Občanské partnerství.

Forma společnosti Občanského partnerství je stanovena na základě písemné dohody, která zahrnuje partnery (musí být minimálně dva).

Obchodní společnosti v Polsku jsou rozděleny na dvě právní formy.

Partnerství.

Partnerství je obchodní společnost, která může získat nemovitosti, které mohou vzniknout závazky, která může být žalována jinými společnostmi a může podat žalobu na jiné společnosti u obchodního soudu. Má také právo provozovat podnikání pod vlastní společností. Neexistuje však právní subjektivita. Odpovědnost za dluhy partnerství nesou jednotliví společníci, bez omezení, se všemi svými aktivy. Partnerství je několik druhů, které popisujeme níže.

Kapitálové společnosti.

Kapitálové společnosti jsou obchodní společnosti, které mají základní kapitál, právní subjektivitu a vlastní majetek oddělený od osobního majetku partnerů nebo akcionářů. Společnosti nesou plnou odpovědnost za své závazky. Jeho akcionáři jsou označováni jako akcionáři (ve společnosti s ručením omezeným) nebo akcionáři (v akciové společnosti). Akcionáři nejsou zodpovědní za své závazky.

Partnerství se tedy odlišuje od kapitálové společnosti způsobem odpovědnosti partnerů za závazky společnosti.

Druhy partnerství.

Spółka jawna - Obecné partnerství.

Spółka partnerska - Partnerská společnost.

Spółka komandytowa - Komanditní společnost.

Spółka komandytowo-akcyjna – Komanditní akciová společnost.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Společnost s ručením omezeným.

Spółka akcyjna – Akciová společnost.

Již 15 let zakládáme firmy v Polsku. Máme pro podnikání na polském trhu připraveny založené ready made společnosti se splaceným kapitálem, registrací v polském obchodním rejstříku, takže můžete začít podnikat ihned nebo při založení nové fimy již během 2 – 3 týdnů. Viz. polské ready-made společnosti.

Zavolejte nám ohledně výběru vhodné formy pro založení společnosti v Polsku. Zajistíme Vám komplexní právní servis, rychlost při založení firmy nebo Vaší pobočky.

Tel: + 420 603 504 850 nebo nám pošlete email: mchamr@spolecnosti.com



<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com