Aktuality

Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání.

Prodej ready-made agentur práce a personálních agentur.

Založení personální agentury nebo agentury práce je poměrně složitá záležitost. Naše společnost Vám díky dlouholeté kompetenci v rámci zakládání společností a firem může nabídnout účinnou pomoc při založení nové personální agentury nebo agentury práce včetně vyřízení všech nezbytných povolení a formalit.

Celé řízení pro založení takové agentury práce nebo personální agentury obvykle trvá cca 1-3 měsíce.

Poskytujeme také poradenství investorům nebo společnostem, které mají zájem koupit nebo prodat nějakou konkrétní společnost nebo firmu, která provozuje personální agenturu nebo agenturu práce. Zde spolupracujeme s kupujícím takové společnosti nebo firmy na vyjednání výhodných podmínek nákupu a také snažíme kupujícího upozorňovat na případná rizika. Naše činnost prostředníka může být pro všechny zapojené strany prospěšným, zvláště pokud chcete koupit společnost, která je Vaším konkurentem.

Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:

  • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku
  • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříku
  • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
  • vysvětlíme Vám všechny náležitosti, které budete potřebovat zajistit pro hladké vyřízení licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce
  • připravíme spolu s Vámi kompletní dokumentaci, která je potřebná jak ze strany nové firmy, tak ze strany odpovědného zástupce
  • ušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze
  • nemáte vlastního odpovědného zástupce (garanta) pro agenturu práce ? Pomůžeme Vám najít potřebného zástupce pro provozování Vaší agentury

Vede s Vaší agenturou práce Generální ředitelství Úřadu práce ČR správní řízení a Vy si nevíte rady ? Obraťte se na nás, díky naším zkušenostem Vám pomůžeme.


zobrazit další

Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH.

Nemáte zatím přizpůsobeny firemní dokumenty novému Zákonu o obchodních korporacích?

Rádi a rychle Vám s tím pomůžeme !!!zobrazit další

Nabídka slovenských společností k prodeji

Nabídka slovenských společností k prodeji

Pro Vaše podnikání na Slovensku Vám nabízíme ready-made společnosti, které jsme založili výhradně pro jejich prodej koncovému klientovi a pro jeho bezproblémový a rychlý start podnikání. Naše společnosti na Slovensku nemají žádné závazky, dosud nezačaly vykovávat ekonomickou činnost, mají plně splacen základní kapitál ve výši 5000 EUR. Pro třístranné obchody máme k dispozici též společnosti, které jsou na Slovensku registrovány k DPH nebo jsou plátci DPH.

zobrazit další

Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro ditributory lihovin

Naše společnost zajišťuje pro své klienty registrace distributorů lihu u celních úřadů ve smyslu zákona o povinném značení lihu. Registrovat se jako distributor lihu musí všichni podnikatelé, kteří prodávají alkohol velkoobchodním způsobem nebo prodávají alkohol dalším podnikatelům. Tato registrace je povinná do 1.1.2014. Takový distributor alkoholu musí také celnímu úřadu složit kauci ve výši 5.000.000,- Kč.

zobrazit další

Koncese na prodej alkoholu a lihovin

Novela živnostenského zákona zavedla koncese na prodej alkoholu a lihovin

Od 18.4. 2014 musíte mít při prodeji alkoholu nad 15% koncesi na prodej alkoholu, jinak nesmíte alkohol prodávat. Pokud ji zatím nemáte, obraťte se na nás a my Vám ji vyřídíme bez zbytečné ztráty Vašeho času !


Senát parlamentu ČR definitivně schválil novelu živnostenského zákona, která zavádí koncese na prodej alkoholu a prezident republiky tento zákon podepsal. Tato koncese se vztahuje na všechny podnikatele - fyzické osoby i všechny společnosti - právnické osoby, které jakýmkoliv způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické nápoje nebo jakýmkoliv způsobem distribuuje alkohol a jiné lihoviny. Tato novela vyšla dne 2.10.2013 ve Sbírce zákonů ČR a stala se tak platnou a účinnou se stala 17.10.2013. O koncesi musíte mít požádáno nejpozději do 17.4.2014.

Distributoři (velkoobchodníci ) s alkoholem musí mít koncesi nejpozději do 31.12.2013, aby se mohli registrovat jako distributoři alkoholu podle zákona o povinném značení lihu.

Pokud tedy prodáváte alkohol nebo lihoviny jakýmkoliv způsobem, musíte mít pro takový prodej koncesní listinu. A to ať s alkoholem obchodujete, prodáváte jej v obchodě či restauraci. O koncesi musíte mít zažádáno nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti zákona, jinak nesmíte alkohol vůbec prodávat !!!

 

 

zobrazit další

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Úplné znění zákona  o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

zobrazit další

Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR?

7. května 2013 schválila Poslanecká sněmovna ČR zákon, který povede k imobilizaci akcií na majitele (akcií na doručitele) a všichni jejich držitelé se budou muset zaregistrovat u Centrálního depozitáře nebo uložit takové akcie u banky. Všichni, kteří tak neučiní, budou muset změnit status svých akcií na akcie na jméno.

 

zobrazit další

Prokura - prokurista - udělení prokury

Prokura je vhodná pro všechny z Vás, kteří potřebujete jednat za nějakou společnost v co nejširším možném rozsahu, ale nemůžete být z nějakého důvodu členem statutárního orgánu společnosti. Prokura je druh obchodní plné moci, kterou společnost zmocňuje prokuristu k zastupování společnosti ve všech obchodních záležitostech. Je proto mnohem praktičtější než prostá plná moc nebo generální plná moc k zastupování a to především proto, že prokura se zapisuje do obchodního rejstříku a je všem obchodním partnerům zřejmá.

zobrazit další

Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o.

Společnost CHAMR & PARTNERS s.r.o. Vám může pomoci s převodem Vašeho podnikání jako živnostníka na právnickou osobu, nejčastěji na společnost s ručením omezeným. Převod Vaší živnosti na právnickou osobu Vám pomůže lépe přizpůsobit právní formu rozvoji Vašeho podnikání a zároveň snížit rizika, která při podnikání vznikají. A to především v omezení ručení za případné závazky z podnikání. Podnikání prostřednictvím právnické osoby je výhodné též daňově a organizačně. Podnikání prostřednictvím právnické osoby Vám přinese mnoho nových možností při rozvoji Vašeho podnikání.

zobrazit další

Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Naše společnost vyřizuje nové koncese na prodej a distribuci paliv podle novely živnostenského zákona, která platí nově od 1.10. 2013. O koncesi musíte požádat do 1.11. 2013 nebo Vám povolení zanikne !!!! Potřebujete-li takovou koncesi, neváhejte nás ihned kontaktovat.

zobrazit další
strana: 1 / 1   celkem: 10 záznamů
Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com