Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání.

Prodej ready-made agentur práce a personálních agentur.

Založení personální agentury nebo agentury práce je složitá záležitost. Díky naší 15ti leté znalosti zakládání firem a společností Vám založíme personální agenturu nebo agenturu práce včetně vyřízení všech potřebných povolení.

Celé řízení pro založení takové agentury práce nebo personální agentury obvykle trvá cca 1-3 měsíce.

Poskytujeme také poradenství investorům nebo společnostem, které mají zájem koupit nebo prodat nějakou konkrétní společnost nebo firmu, která provozuje personální agenturu nebo agenturu práce. Zde spolupracujeme s kupujícím takové společnosti nebo firmy na vyjednání výhodných podmínek nákupu a také snažíme kupujícího upozorňovat na případná rizika. Naše činnost prostředníka může být pro všechny zapojené strany prospěšným, zvláště pokud chcete koupit společnost, která je Vaším konkurentem.

Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:

 • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku
 • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříku
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
 • vysvětlíme Vám všechny náležitosti, které budete potřebovat zajistit pro hladké vyřízení licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce
 • připravíme spolu s Vámi kompletní dokumentaci, která je potřebná jak ze strany nové firmy, tak ze strany odpovědného zástupce
 • ušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze
 • nemáte vlastního odpovědného zástupce (garanta) pro agenturu práce ? Pomůžeme Vám najít potřebného zástupce pro provozování Vaší agentury

Vede s Vaší agenturou práce Generální ředitelství Úřadu práce ČR správní řízení a Vy si nevíte rady ? Obraťte se na nás, díky naším zkušenostem Vám pomůžeme.


Aktuálně nabízíme tyto agentury práce k prodeji:

 • s.r.o. s licencí na provozování agentury práce - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2018, základní kapitál ve výši 50.000 Kč splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Praha, rejstříkový soud v Praze, neplátce DPH, datová schránka, aktivní bankovní účet, cena a dostupnost společnosti na dotaz.


 • s.r.o. s licencí na provozování agentury práce v Polsku ( Sp. z o.o.) - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2018 ve Varšavě - Polská republika, základní kapitál ve výši 5.000 PLN splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Varšava, Polsko, neplátce DPH, cena a dostupnost společnosti na dotaz.

 

Pokud máte zájem o ready-made agenturu práce, neváhejte nás kontaktovat e-mailem : info@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.

Odpovědný zástupce pro agenturu práce a jejich vyhledávání

Pro úspěšné provozování agentury práce nebo pro úspěšné získání licence k jejímu provozování musíte po celou dobu provozování agentury práce zaměstnávat odpovědného zástupce a to v pracovním poměru a jeho pracovní úvazek musí činit alespoň 20 hodin týdně. Podpomínky odborné způsobilosti, které musí splňovat najdete níže na této stránce.

Pokud takového zástupce nemáte, nebo potřebujete nového a nemůžete sami žádného sehnat, obraťte se na nás a my se Vám ho pokusíme nalézt. Často máme také k dispozici několik osob způsobilých ihned začít funkci vykovánat.

Cenové podmínky pro vyhledávání zástupců a jejich výkon funkce domlouváme individuálně.

Co musíte splnit pro získání licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce podle aktuálních právních předpisů (především podle zákona o zaměstnanosti):

Samotné udělení mohou získat fyzické osoby a právnické osoby a jejich odpovědný zástupce musí splňovat tyto základní podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • trestní bezúhonnost
 • spolehlivost
 • odborná způsobilost odpovědného zástupce (odpovědný zástupce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno; anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, ale s nejméně pětiletou odbornou praxí v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno);
  Odpovědný zástupce může vykonávat tuto funkci jen pro jednu společnost a nesmí zároveň provozovat personální agenturu jako fyzická osoba.
  Podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti lze funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.
 • bydliště na území ČR, v případě cizince alespoň adresu pro doručování na území ČR

Důležitými doklady k úspěšnému získání licence jsou:

 • doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 • výpis z Rejstříku trestů České republiky (maximální stáří 3 měsíce)
 • adresy všech pracovišť, která budou provádět zprostředkování zaměstnání (pouze v případě, že máte více pracovišť) s doložením právního titulu k jejich užívání
 • výpis z obchodního rejstříku
 • písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce s ověřeným podpisem odpovědného zástupce

Každá agentura práce, která obdrží licenci k poskytování služeb je následovně povinna:

 • složit ve prospěch úřadu kauci ve výši 500.000,- Kč, která je na tomto účtu držena po celou dobu provozování agentury práce
 • zajistit si do 2 měsíců pojištění pro případ úpadku. Toto pojištění zabezpečuje najatým zaměstnancům náhradu mzdy v případě, kdy mu ji pracovní agentura z důvodu svého úpadku není schopná vyplatit. Toto pojištění musí být přitom sjednáno nejméně do výše trojnásobného průměrného měsíčního čistého výdělku všech dočasných zaměstnanců agentury.

Opakované povolení a doba platnosti

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. Teprve v případě podání další žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti v době nejdříve 3 měsíců před uplynutím platnosti předchozího povolení se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, za podmínky, že předchozí povolení dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nezaniklo před vydáním opakovaného povolení podle § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) tohoto zákona. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se stále vydává na dobu neurčitou.

Aktuální správní poplatky:

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 25.000,- Kč.

Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 15.000,- Kč.

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí, se zpoplatňuje částkou 5.000,- Kč.

Naše společnost si za pomoc s vyřízením této licence obvykle podle složitosti účtuje 15000,- Kč + DPH.

Pokud máte zájem o založení společnosti naším prostřednictvím, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: info@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com