Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání.

Prodej ready-made agentur práce a personálních agentur.

Založení personální agentury nebo agentury práce je poměrně složitá záležitost. Naše společnost Vám díky dlouholeté kompetenci v rámci zakládání společností a firem může nabídnout účinnou pomoc při založení nové personální agentury nebo agentury práce včetně vyřízení všech nezbytných povolení a formalit.

Celé řízení pro založení takové agentury práce nebo personální agentury obvykle trvá cca 1-3 měsíce.

Poskytujeme také poradenství investorům nebo společnostem, které mají zájem koupit nebo prodat nějakou konkrétní společnost nebo firmu, která provozuje personální agenturu nebo agenturu práce. Zde spolupracujeme s kupujícím takové společnosti nebo firmy na vyjednání výhodných podmínek nákupu a také snažíme kupujícího upozorňovat na případná rizika. Naše činnost prostředníka může být pro všechny zapojené strany prospěšným, zvláště pokud chcete koupit společnost, která je Vaším konkurentem.

Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:

 • prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku
 • zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti ( sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříku
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku
 • vysvětlíme Vám všechny náležitosti, které budete potřebovat zajistit pro hladké vyřízení licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce
 • připravíme spolu s Vámi kompletní dokumentaci, která je potřebná jak ze strany nové firmy, tak ze strany odpovědného zástupce
 • ušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž šetříte i své peníze
 • nemáte vlastního odpovědného zástupce (garanta) pro agenturu práce ? Pomůžeme Vám najít potřebného zástupce pro provozování Vaší agentury

Vede s Vaší agenturou práce Generální ředitelství Úřadu práce ČR správní řízení a Vy si nevíte rady ? Obraťte se na nás, díky naším zkušenostem Vám pomůžeme.


Aktuálně nabízíme tyto agentury práce k prodeji:

 • s.r.o. s licencí na provozování agentury práce - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2018, základní kapitál ve výši 50.000 Kč splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Praha, rejstříkový soud v Praze, neplátce DPH, datová schránka, aktivní bankovní účet, cena a dostupnost společnosti na dotaz.


 • s.r.o. s licencí na provozování agentury práce v Polsku ( Sp. z o.o.) - ready-made společnost, 1 jednatel a společník ČR, společnost zapsána do obchodního rejstříku v r. 2018 ve Varšavě - Polská republika, základní kapitál ve výši 5.000 PLN splacen v plné výši, společnost nemá žádné závazky - 100% záruka bezdlužnosti, 1 živnost + licence na provozování agentury práce, nepodnikala, sídlo Varšava, Polsko, neplátce DPH, cena a dostupnost společnosti na dotaz.

 

Pokud máte zájem o ready-made agenturu práce, neváhejte nás kontaktovat e-mailem : info@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.


Odpovědný zástupce pro agenturu práce a jejich vyhledávání

 

Pro úspěšné provozování agentury práce nebo pro úspěšné získání licence k jejímu provozování musíte po celou dobu provozování agentury práce zaměstnávat odpovědhého zástupce a to v pracovním poměru a jeho pracovní úvazek musí činit alespoň 20 hodin týdně. Podpomínky odborné způsobilosti, které musí splňovat najdete níže na této stránce.

 

Pokud takového zástupce nemáte, nebo potřebujete nového a nemůžete sami žádného sehnat, obraťte se na nás a my se Vám ho pokusíme nalézt. Často máme také k dispozici několik osob způsobilých ihned začít funkci vykovánat.

 

Cenové podmínky pro vyhledávání zástupců a jejich výkon funkce domlouváme individuálně.

 

Co musíte splnit pro získání licence pro poskytování služeb personální agentury nebo agentury práce podle aktuálních právních předpisů (především podle zákona o zaměstnanosti):

Samotné udělení mohou získat fyzické osoby a právnické osoby a jejich odpovědný zástupce musí splňovat tyto základní podmínky:

 

 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • trestní bezúhonnost
 • spolehlivost
 • odborná způsobilost odpovědného zástupce (odpovědný zástupce musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno; anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, ale s nejméně pětiletou odbornou praxí v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno);
  Odpovědný zástupce může vykonávat tuto funkci jen pro jednu společnost a nesmí zároveň provozovat personální agenturu jako fyzická osoba.
  Podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti lze funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.
 • bydliště na území ČR, v případě cizince alespoň adresu pro doručování na území ČR

Důležitými doklady k úspěšnému získání licence jsou:

 • doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 • výpis z Rejstříku trestů České republiky (maximální stáří 3 měsíce)
 • adresy všech pracovišť, která budou provádět zprostředkování zaměstnání (pouze v případě, že máte více pracovišť) s doložením právního titulu k jejich užívání
 • výpis z obchodního rejstříku
 • písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce s ověřeným podpisem odpovědného zástupce

Každá agentura práce, která obdrží licenci k poskytování služeb je následovně povinna:

 • složit ve prospěch úřadu kauci ve výši 500.000,- Kč, která je na tomto účtu držena po celou dobu provozování agentury práce
 • zajistit si do 2 měsíců pojištění pro případ úpadku. Toto pojištění zabezpečuje najatým zaměstnancům náhradu mzdy v případě, kdy mu ji pracovní agentura z důvodu svého úpadku není schopná vyplatit. Toto pojištění musí být přitom sjednáno nejméně do výše trojnásobného průměrného měsíčního čistého výdělku všech dočasných zaměstnanců agentury.

Opakované povolení a doba platnosti

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. Teprve v případě podání další žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti v době nejdříve 3 měsíců před uplynutím platnosti předchozího povolení se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, za podmínky, že předchozí povolení dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nezaniklo před vydáním opakovaného povolení podle § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) tohoto zákona. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se stále vydává na dobu neurčitou.

Aktuální správní poplatky:

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 25.000,- Kč.

Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 15.000,- Kč.

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí, se zpoplatňuje částkou 5.000,- Kč.


Naše společnost si za pomoc s vyřízením této licence obvykle podle složitosti účtuje 15000,- Kč + DPH.


Pokud máte zájem o založení společnosti naším prostřednictvím, neváhejte nás kontaktovat e-mailem: info@spolecnosti.com nebo telefonicky. Telefony najdete v kontaktech.<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com