Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Koncese na prodej alkoholu a lihovin

Novela živnostenského zákona zavedla koncese na prodej alkoholu a lihovin

Od 18.4. 2014 musíte mít při prodeji alkoholu nad 15% koncesi na prodej alkoholu, jinak nesmíte alkohol prodávat. Pokud ji zatím nemáte, obraťte se na nás a my Vám ji vyřídíme bez zbytečné ztráty Vašeho času !


Senát parlamentu ČR definitivně schválil novelu živnostenského zákona, která zavádí koncese na prodej alkoholu a prezident republiky tento zákon podepsal. Tato koncese se vztahuje na všechny podnikatele - fyzické osoby i všechny společnosti - právnické osoby, které jakýmkoliv způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické nápoje nebo jakýmkoliv způsobem distribuuje alkohol a jiné lihoviny. Tato novela vyšla dne 2.10.2013 ve Sbírce zákonů ČR a stala se tak platnou a účinnou se stala 17.10.2013. O koncesi musíte mít požádáno nejpozději do 17.4.2014.

Distributoři (velkoobchodníci ) s alkoholem musí mít koncesi nejpozději do 31.12.2013, aby se mohli registrovat jako distributoři alkoholu podle zákona o povinném značení lihu.

Pokud tedy prodáváte alkohol nebo lihoviny jakýmkoliv způsobem, musíte mít pro takový prodej koncesní listinu. A to ať s alkoholem obchodujete, prodáváte jej v obchodě či restauraci. O koncesi musíte mít zažádáno nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti zákona, jinak nesmíte alkohol vůbec prodávat !!!

 

 

Takovou koncesi na prodej alkoholu jsme Vám schopni zajistit a vyřídit. A to ať už jste OSVČ a podnikáte jako fyzická osoba, tak i pokud podnikáte jako právnická osoba. U právnických osob jsme schopni také zajistit potřebný zápis koncese do obchodního rejstříku.

Pro vyřízení koncese pro Vás nás ihned kontaktujte a my Vám ji za Vás vyřídíme bez zbytečného běhání po úřadech a čekání ve frontách. Službu vyřízení koncesí poskytujeme po celé ČR !!!

Jsme schopni koncesi vyřídit i "na dálku", kdy Vám veškerou dokumentaci zašleme emailem k podpisu, Vy nám ji zašlete podepsanou zpět a my se o vyřízení koncese postaráme a dodáme Vám vyřízenou koncesi.

Službu si můžete ihned objednat na emailu: kancelar@spolecnosti.com nebo na tel: 733 313 410.

 

Často kladené otázky:

1. Kdo všechno potřebuje koncesi na prodej lihovin ?

Koncesi na prodej lihovin potřebuje každý obchodník bez rozdílu velikosti, který prodává jakýmikoliv způsobem lihoviny a dále každý, kdo v rámci hostinské činnosti prodává lihoviny spotřebitelům. Typicky se jedná o všechny velkoobchodníky z alkoholem, ať už malé nebo velké, dále o všechny, kdo prodává alkohol maloobchodně - tj. všechny prodejny potravin, večerky, benzínky, a další. Koncese samozřejmě také vztahuje na všechny restaurace, hospody, bary a jiné podobné podniky, které prodávají lihoviny spotřebitelům.

Koncesi na prodej alkoholu musí mít všichni, kdo prodávají alkoholické nápoje, které mají obsah lihu více 15%. Pokud tedy prodáváte jen víno nebo pivo a podobné nápoje, nemusíte koncesi mít.

2. Musím skládat nějakou kauci ?

Zákon nově zavádí povinnost složit kauci, ale jen distributorům (velkoobchodníkům s lihovinami) a výrobcům lihovin, kteří uvádějí lihoviny přímo do oběhu, kolkují je a nebo s nimi obchodují v rámci velkoobchodu. Prakticky se dá tedy říci, že pokud alkohol prodáváte koncovému spotřebiteli (viz. otázka č. 3), nemusíte ani nově žádnou kauci skládat. 

3. Co se myslí konečným prodejem lihu podle zákona o povinném značení lihu ?

Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

4. Provozuji restauraci nebo kavárnu. Potřebuji také koncesi ?

Ano, pokud provozujete jakoukoliv provozovnu na základě živnosti - hostinská činnost - a ve Vaší provozovně prodáváte lihoviny, musíte koncesi nově mít. Nemusíte však skládat žádnou kauci.

5. Jsme SBD či jiná nezisková organizace pořádající plesy a jiné podobné akce. Potřebujeme koncesi ?

Ne, v tomto případě koncesi nepotřebujete, pokud tyto akce nepořádáte v rámci podnikatelské činnosti. Tj. není to soustavná podnikatelská činnost za účelem zisku, ale jen nahodilý prodej lihovin a alkoholu.

Názorem některých živnostenských úřadů je, že pokud se jedná o opakovanou činnost většího rozsahu, jedná se již o podnikatelskou činnost sdružení. Např. pokud v období 6 měsíců po sobě jdoucích jsou pořádány opakované akce častěji než náhodně. V principu bude potřeba koncese závislá na individuální posouzení. Pokud tedy dojdete k názoru, že je Vaše činnost opakovaná a systematická, bylo by vhodné si koncesi raději opatřit.

Budete však při této činnosti spadat pod živnostenský zákon se všemi důsledky.

Prodej alkoholu je však potřeba nahlásit 3 dny předem celnímu úřadu.

6. Potřebuji na koncesi na prodej alkoholu nějakou odbornou způsobilost ?

Ne, nepotřebujete. K získání koncese na prodej lihovin nemusíte mít žádnou odbornou způsobilost.

7. Jak dlouho vyřízení koncese trvá ?

Koncesi na prodej lihovin a alkoholu jsme schopni vyřídit cca do 30 dnů.

8. Co od Vás pro vyřízení koncese na prodej alkoholu a lihovin potřebujeme ?

Na vyřízení koncese na prodej lihovin od Vás potřebujeme nacionále Vaší firmy (především IČO) a potřebujeme vědět, kdo Vaši firmu reprezentuje. Pro tuto koncesi není stanovena žádná odborná ani jiná způsobilost. Dostane ji každá firma nebo společnost, která o koncesi požádá. Nezapomínejte na to, že tuto koncesi potřebuje velké množství firem a možnosti úřadů ji vyřídit nejsou neomezené. Doporučujeme začít koncesi vyřizovat co nejdříve.

9. Jsem velkoobchodníkem s lihovinami. Co všechno musím nově učinit ?

Velkoobchodníci s lihovinami musí mít nově také koncesi na prodej lihovin podle živnostenského zákona. A dále se musí registrovat u správce daně podle zákona o povinném značení lihu a poskytnout správci daně kauci ve výši 5.000.000,- ve formě složení kauce v hotovosti na účet správce daně nebo ve formě bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vystavena na dobu nejméně 2 roky. Vyřizujeme jak koncese podle živnostenského zákona, tak i registrace distributora lihovin podle zákona po povinném značení lihu.

Nový zákon o povinném značení lihu začne platit 1.12.2013 a na povinnou registraci bude jen 1 měsíc, tj. do 31.12.2013. V době registrace již musíte mít platnou koncesi na prodej alkoholu.

10. Jsem velkoobchodníkem s lihovinami - co budu muset pro registraci distributora lihovin u správce daně splňovat ?

Distributoři lihovin musí splňovat následující podmínky:

 

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,

d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a

f) poskytnutí kauce

 

Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to

 

a) složením částky ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 5 000 000 Kč, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité části textu novely živnostenského zákona:

 

5. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ na konci prvního sloupce se doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

6. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ ve druhém sloupci se na začátek vkládá věta „pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vína medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“.

7. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ ve

čtvrtém sloupci text zní:

„pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Ministerstvo zemědělství“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

 

 

Fotogalerie


<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com