Prokura - prokurista - udělení prokury

Prokura je vhodná pro všechny z Vás, kteří potřebujete jednat za nějakou společnost v co nejširším možném rozsahu, ale nemůžete být z nějakého důvodu členem statutárního orgánu společnosti. Prokura je druh obchodní plné moci, kterou společnost zmocňuje prokuristu k zastupování společnosti ve všech obchodních záležitostech. Je proto mnohem praktičtější než prostá plná moc nebo generální plná moc k zastupování a to především proto, že prokura se zapisuje do obchodního rejstříku a je všem obchodním partnerům zřejmá.

Prokurista nemusí být ani bezúhonný ( může mít tedy záznam v rejstříku trestů ),jako je tomu u jednatele společnosti. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku a vzniká až jejím zápisem. Prokuru tedy může udělit jedině společnost již zapsaná do obchodního rejstříku. Při založení nové společnosti je možné udělení prokury, až po zápisu do obchodního nově založené společnosti do obchodního rejstříku. Jak již bylo uvedeno výše, prokuristou může být jakákoliv fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Může to být jak český občan, tak i cizinec. Prokura se zřizuje vždy písemným udělením prokury. Obecně se postavení prokuristy řidí § 14 obchodního zákoníku.

Prokurista podepisuje za společnost obvykle tak, že k nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení prokuristy - např. : prokurista nebo Ppa ( což znamená "per procura" ) nebo per procura a nebo p.p.

Prokuru můžete samozřejmě také odvolat a nebo v určitých případech zaniká prokura automaticky. Pokud jde o odvolání prokuristy, je toto odvolání platné ihned po rozhodnutí orgánu společnosti, který prokuru udělil. Jinak prokura také zaniká v těchto případech : zánikem společnosti, smrtí prokuristy, prohlášením konkurzu na majetek společnosti, ztrátou způsobilosti prokuristy k právním úkonům, uplynutím lhůty ( pokud byla prokura udělena na dobu určitou ).

Pokud máte o zřízení prokury nebo jiné naše služby, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo na tel : 603 235 810.


<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com