Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o.

Společnost CHAMR & PARTNERS s.r.o. Vám může pomoci s převodem Vašeho podnikání jako živnostníka na právnickou osobu, nejčastěji na společnost s ručením omezeným. Převod Vaší živnosti na právnickou osobu Vám pomůže lépe přizpůsobit právní formu rozvoji Vašeho podnikání a zároveň snížit rizika, která při podnikání vznikají. A to především v omezení ručení za případné závazky z podnikání. Podnikání prostřednictvím právnické osoby je výhodné též daňově a organizačně. Podnikání prostřednictvím právnické osoby Vám přinese mnoho nových možností při rozvoji Vašeho podnikání.

Naše společnost Vám pomůže připravit převod fyzické osoby, zajistí Vám založení nebo nákup právnické osoby ( nejčastěji s.r.o. ) a pomůže Vám s převodem podniku fyzické osoby na osobu právnickou.

Kdy je vhodný čas ? Nejvhodnějším časem k převodu je přelom roku. A to především proto, že toto období minimalizuje náklady, které převod fyzické osoby na právnickou přináší ( např. inventarizace majetku, účetní závěrky a daňová přiznání se musí udělat tak či tak ). Nicméně převody je možné připravovat nebo realizovat během celého roku.

Je výhodnější podnikání na živnostenský list nebo je lépe založit s.r.o. ?

Provozujete živnost jako OSVČ a daří se vám. Máte své zákazníky a ti jsou s vámi spokojeni. Rádi se vrací a doporučují vás dále. Možná se vám ale již nejednou stalo, že jste měli strach. Strach, jestli je vaše podnikání bezpečné, jestli je samostatně výdělečná činnost riskantní a jak moc. Nebo jste si položili otázku, jestli není výhodnější podnikat v některé z forem obchodních společností, s největší pravděpodobností ve společnosti s ručením omezeným. Především v případech, kdy se podnikání na živnostenský list začne rozrůstat, je na čase přemýšlet o možnosti přechodu na podnikání ve formě společnosti s ručením omezeným. Ať již máte jakékoliv důvody, proč živnostenský list vyměnit za zakladatelskou listinu (nebo společenskou smlouvu), je dobré vzít v úvahu pro a proti a zjistit, co vás případně čeká, pokud se rozhodnete konat a obchodní společnost založit.

Spolupráce je bezpečnější Jedním z nejčastějších důvodů, proč se tak děje, je to, že postupem času začne nejeden živnostník podnikat společně s dalším. Máte tedy obchodního partnera. Důvěřujete mu, ale již nejednou jste na vlastní kůži zažili nebo na vlastní oči viděli, že důvěra a soulad se mohou ze dne na den změnit v neshody a konfliktní situace. Podnikání je činnost výdělečná, nebo je s tímto úmyslem alespoň provozována, proto by všechny otázky, které nemůžete ovlivnit sami, měly být pečlivě a rozumně zváženy a ošetřeny. Pokud jde totiž o peníze, vždy může nastat chvíle, kdy o ně bez vlastního přičinění přijdete. Pokud jste s vaším obchodním partnerem zajedno v otázkách podnikatelského záměru a způsobu vedení firmy, dohodněte se na podmínkách a přejděte na oboustranně bezpečnější podnikání ve formě s.r.o. Nejen že podnikání ve formě právnické osoby budí výrazně vyšší důvěru v zákaznících a obchodních partnerech, je navíc i podstatně bezpečnější. Jako fyzická osoba totiž ručíte celým svým majetkem, pokud se tedy dostanete do finančních potíží, jejichž příčinou může být i dočasně špatná platební morálka obchodních partnerů nebo přechodný úbytek zakázek v důsledku kolísání poptávky, jako fyzická osoba můžete přijít o vše. Jako právnická osoba takovou situaci velmi pravděpodobně přežijete bez větších potíží.

Nižší daně Ve většině případů je podnikání pod hlavičkou s.r.o. významně výhodnější také z daňového hlediska. Neplatí to však univerzálně, paušální náklady, kterých fyzické osoby mohou využívat, jsou někdy výhodnější než v případě obchodních společností. Záleží to ovšem na druhu podnikání a mnoha dalších aspektech. Nejsnáze zjistíte, zda ušetříte na daních tak, že se obrátíte na daňového poradce. Ten by vám měl po zvážení všech okolností sdělit, jaký způsob podnikání je pro vás z tohoto hlediska výhodnější.

Myslete na budoucnost Pokud podnikáte jako fyzická osoba a zvažujete ukončení podnikatelské činnosti, pravděpodobně jste narazili na jeden problém. Podnikání fyzické osoby nelze prodat jako podnik, byť by bylo jakkoliv úspěšné. Jedinou schůdnou a výhodnou alternativou je převod vašeho podnikání, které jste vybudovali, do společnosti s ručením omezeným. Tak získáte možnost svůj podnik případně prodat, což u podnikání na živnostenský list není snadné a často ani není možné.

Jak přechod na s.r.o. funguje Již z podstaty věci není možná naprostá kontinuita s vaším současným podnikáním. Vámi založený nový subjekt bude mít v každém případě nové IČ a vaše stará živnost časem zanikne. Návaznosti však napomáhá, že obchodní firma (tedy název) společnosti může odpovídat tomu, který jste byli zvyklí používat, a na něž si zvykli také vaši partneři a zákazníci. Je však třeba vzít v úvahu, že firma nesmí být zaměnitelná s jinou, již existující. Nespornou výhodu zde mají ti podnikatelé, kteří mají svůj název registrován jako ochrannou známku. To však není v Čechách příliš časté, a je proto třeba pečlivě zvážit, jak změnu názvu provést s minimálními následky. Při přechodu na podnikání ve formě právnické osoby nezanikají žádné z uzavřených probíhajících smluv, všechna práva a povinnosti přechází na nový subjekt. Je však třeba obchodní partnery informovat o změně, nejlépe doporučeným dopisem, a sdělit jim všechny nové informace - IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a další důležité údaje. Zároveň se vyplatí jednat o aktualizaci smluv a dalších písemností tak, aby vše plynule přešlo na vaši novou společnost a nevznikaly v budoucnu žádné nesrovnalosti.

Jak může změna proběhnout Rozhodnete-li se ke změně, existují v zásadě tři použitelné možnosti: První z nich je založení nové právnické osoby a vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu této právnické osoby. Tato forma je poměrně zdlouhavá a též finančně náročná. Výsledkem je však subjekt s vyšším základním kapitálem a snadné přihlášení se ke kontinuitě podniku vůči všem partnerům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám. Na nové s.r.o. či jinou právní formu pak ode dne vzniku přecházejí též všechny práva a povinnosti bývalé fyzické osoby. Další možností je založení nové společnosti a následný prodej podniku fyzické osoby nebo jeho části takto vzniklé společnosti. Jedná se o jednodušší formu, jejímž výsledkem je společnost se standardním základním kapitálem a přímým převodem celého podniku nebo jeho části na takto nově vzniklou právnickou osobu. Také v tomto případě veškerá práva a povinnosti fyzické osoby přechází na novou právnickou osobu. Třetí variantou je založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby s postupným kontinuálním převodem majetku na osobu právnickou. Jedná se o řešení pro případy, kdy není vhodný převod celého podniku nebo jeho části již v době založení právnické osoby, a kdy je tedy žádoucí nebo nutné, aby fyzická osoba působila ještě nějakou dobu jako podnikatelský subjekt. Tato možnost je vhodná také v případech, kdy se do nové firmy převede jen část aktiv nebo činností a rovněž tehdy, když z daňového hlediska není vhodné žádné z výše uvedených dvou řešení (a nebo b). Jedná se například o případy, kdy je vhodné nebo potřebné si ponechat například část zásob, nebo dokončit rozpracované obchodní případy a nebo kdy je vhodné si ponechat například nemovitosti k dalšímu pronájmu apd.

Čas na změnu Převod podnikání je možný v zásadě kdykoliv, nejvhodnější doba je však vždy k 1. lednu každého roku. V této době je proces časově i administrativně nejméně náročný. Koncem roku probíhá například inventarizace majetku, účetní závěrka a další procesy, které je nutno absolvovat před převodem podnikání na s.r.o., a je tedy možné využít toho, že jsou ke konci roku všechny potřebné kroky hotovy. Z podobných důvodů se jako další varianta nabízí konec kalendářního čtvrtletí.

Jak vše stihnout ještě letos Pokud se rozhodnete ke změně podnikání již letos, tedy k 1.lednu 2009, nejvýhodnějším a nerychlejším způsobem je pravděpodobně nákup tzv. ready-made společnosti. Pořízení již hotové společnosti s ručením omezeným, která není zatížena žádnými závazky, má splacen základní kapitál a za niž můžete jednat takřka ihned, je zárukou, že se vše dá stihnout ještě do konce roku 2008. Alternativou je také některá ze starších společností, která má minimální obchodní historii a není ve ztrátě. Taková varianta je řešením pro případ, že máte v úmyslu vystupovat jako společnost, která je na trhu již déle.

Nevýhody podnikání na živnostenský list :

 • Ručení za závazky celým majetkem podnikatele - OSVČ (pokud máte zaměstnance, jde velkou nevýhodu v případě, že je dočasně omezena vaše platební schopnost), další potíže mohou nastat v případě konce podnikání, kdy je možné zatížení na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých
 • Obchodní partneři a klienti vnímají právnickou osobu jako důvěryhodnější a finančně stabilnější partner - všeobecně je viditelná náklonnost k jednání s právnickými osobami oproti fyzickým
 • Nemožnost prodat snadno podnik FO (protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku )
 • Podnikání pokračuje i po zániku FO (smrti)
 • Nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem

Výhody podnikání právnické osoby:

 • Nižší daňová zátěž
 • Jménem společnosti může jednat více osob
 • Dostupnost dotací z fondů EU
 • Je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr, je snadné přistoupení nového společníka do podniku v případě potřeby (více kapitálu, lepší know-how, zainteresování klíčových pracovníků, apod.)
 • Navenek působí důvěryhodněji a stabilněji, a to nejen z finančního hlediska - společnost například existuje i po smrti fyzické osoby.
 • Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplaceného vkladu. Doporučuje se tedy vždy celý vklad splatit co nejdříve.
 • Možnost nakládat s podnikem - lze jej prodat bez rizik (protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku )
 • Výhody při případném prodeji - nižší daně - po 5 letech existence s.r.o. není výnos z prodeje společnosti zatížen daní z příjmů.

<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com