Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích.

Změna společenských smluv a zakladatelských listin.

Nemáte přizpůsobeny firemní dokumenty dle nového Zákona o obchodních korporacích?

Rychle Vám s tím pomůžeme !!!Potřebujete tedy přizpůsobit zakladatelské dokumenty Vaší společnosti novému zákonu o obchodních korporacích ? Službu poskytujeme po celé ČR !!!


Podle přechodných ustanovení nového zákona jsou k tomu povinny všechny společnosti a firmy, které se tímto zákonem řídí. Vztahuje se to tedy především na všechny s.r.o., akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a další typy společností. Změnu bylo potřeba učinit do 30.6.2014, jinak hrozí i likvidace Vaší společnosti !

Naše společnost je schopna zajistit tuto změnu Vaší zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov společnosti včetně případné součinnosti notáře i zajištění zápisu z toho vyplývajících změn do obchodního rejstříku. Pokud jste to zatím nestihli, neotálejte a co nejdříve neás kontaktujte.


V rámci těchto změn také zkontrolujeme stav Vaší sbírky listin, ev. Vám pomůžeme přizpůsobit Vaše webové stránky tak, aby byly v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích !

Co od Vás budeme potřebovat ?

K přípravě nezbytných změn budeme potřebovat aktuální znění Vaší společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov společnosti ve formátu MS Word nebo PDF. Pokud ji nemáte, nevadí to. Zajistíme Vám ji novou.

A pak též osobní účast při aktualizaci Vašich firemních dokumentů. Na této schůzce budete potřebovat platné doklady totožnosti - občanský průkaz nebo pas. Schůzka s námi v této věci trvá cca hodinu.

Jak rychle jsme schopni změny realizovat ?

Včetně přípravy jsme schopni změny schopni připravit a realizovat během 2-3 dní. Nicméně nezapomeňte, že společností, které mají tuto povinnost statisíce a není vhodné nechat tyto změny na poslední chvíli !!!

Co si za tyto změny účtujeme ?

Přizpůsobení zakladatelských dokumentů Vaší společnosti, příprava všech dokumentů a zápis změn do obchodního rejstříku Vás bude stát 2500-4000,- Kč + náklady na notářské a soudní poplatky.

Proč musíte své firemní dokumenty aktualizovat ?

Své firemní dokumenty musíte aktualizovat, protože starý obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. přestal platit a nahradil ho nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S tímto novým zákonem o obchodních korporacích se jednak změnilo paragrafování a odkazy na obchodní zákoník a jednak se změnilo komplexně názvosloví.

Více o tomto také říká ust. § 777 zákona o obchodních korporacích:

 

§ 777

 

(1) Ujednání společenských smluv, která jsou

 

v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

(2) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

 

(3) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

 

(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

 

(5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

A proto nás neváhejte co nejdříve kontaktovat, abyste změnu svých dokumentů stihli včas a neriskovali zbytečné pokuty nebo likvidaci společnosti.


Aktuálně k tématu v tisku:

http://www.novinky.cz/ekonomika/337069-vsechny-firmy-i-druzstva-musi-rychle-predelat-listiny-jinak-jim-hrozi-zanik.html

http://finance.idnes.cz/noz-zmenit-stanovy-u-spolecnosti-musite-do-konce-cervna-pka-/viteze.aspx?c=A140502_2061487_viteze_zuk#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com