Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Naše rady a informace pro získání živnosti a založení společnosti v oboru Naše rady a informace pro získání živnosti a založení společnosti v oboru Po

Pokud chcete založit živnost nebo společnost pro výkon činnosti: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob máme pro Vás aktuální informace, co je potřeba k založení této činnosti. Tato činnost spadá pod koncesovanou živnost.

Zajištění takové společnosti v Praze trvá včetně zápisu do obchodního rejstříku obvykle tak 1-2 týdny.
Mimo Prahu je možné takovou společnost zajistit i rychleji cca během 7-10 dní. S případným přímým zápisem společnosti do obchodního rejstříku je možné zajistit takovou firmu cca během 3-7 dní.
Záleží hodně na Vaší součinnosti s námi při procesu založení společnosti a také na tom, jak rychle jste schopni zajistit souhlas se sídlem společnosti a případně jak rychle splatíte základní kapitál.
Pokud takovou společnost potřebujete ještě rychleji, je možné od nás koupit už hotovou společnost ve formě ready-made společnosti. Aktuálně je spíše větším problémem následné získání registrace společnosti k DPH. Více o registraci firmy k DPH najdete zde.
V rámci této živnosti můžete vykonávat především tyto činnosti:

Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů
zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových),
určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení
umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa
mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a
osob.
Co musíte splnit pro získání této živnosti:

  • dosažení věku 18 let, resp. zletilost
  • plná svéprávnost
  • odborná způsobilost odpovědného zástupce

o Podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti lze funkci odpovědného
zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v
rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u
fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu žádající právnické osoby.
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na
strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru,
nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku,
telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství,
elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru
o bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají ( § 6 odst. 2
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)

bydliště na území ČR, v případě cizince alespoň adresu pro doručování na území ČR
A v každém případě u Vás též nesmí nastat překážka provozování živnosti podle §8
živnostenského zákona, kterými jsou toto situace popsané úplně na konci této stránky nebo
zde.

Aktuální správní poplatky.

Správní poplatek za vydání této živnosti činí 1000,- Kč.

Výhody našich služeb a proč si vybrat právě nás:

prověříme možnost zápisu Vámi zvoleného názvu společnosti ( obchodní firmy ) do obchodního rejstříku

zajistíme veškeré formality včetně notářských zápisů o založení společnosti (sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ) a vyřízení živností a zápisu do obchodního rejstříku.

zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku

ušetříme Vám mnoho času a vy se vyvarujete zbytečných chyb a omylů čímž ušetříte i své peníze

a konečně - nemusíte běhat po úřadech a jednat s mnohdy nevlídnými úředníky

Pokud máte zájem o založení společnosti naším prostřednictvím, neváhejte nás kontaktovat

e-mail: info@spolecnosti.com nebo telefonicky v horní záložce KONTAKTY.

Překážky provozování živnosti.
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen
konkurs, ode dne
a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty
podle zvláštního právního předpisu 26 ),
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne
určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.
(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní
moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude
postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo od právní moci rozhodnutí o
zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela
nepostačující. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3
let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka
provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení
konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé,
jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při
podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo
právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání
s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou

nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného
insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest
nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru
(§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o
živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se
vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování
ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence překážky
provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u
zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla.
Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu 25b ). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Živnost nemůže provozovat.
a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst.
2 nebo 3,
b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v
době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění
podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo
právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení
živnostenského oprávnění, zabránila,
c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které
bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která
byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti,
které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické
osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení
živnostenského oprávnění, zabránil.
(7) Osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) a b) může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o
udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní právní
předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí
1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Pokud máte zájem o založení společnosti naším prostřednictvím, neváhejte nás kontaktovat

e-mail: info@spolecnosti.com nebo telefonicky v horní záložce KONTAKTY.<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com